วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมเส้นบ้าน อบต. หล่ำ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก 205 - ห้วยฝรั่ง - ดงลาน (ทางเข้าวัดหลวงปูสมพาน) หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเชื่อมต่อของเดิม หมู่ที่ 20 บ้านป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง และ ถุง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง และ ถุง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโนนทอง หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดเทพภูทอง หมู่ที่ 18 บ้านเทพภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก 205-บ้านซับไทร บริเวณสวนกระบองเพชร หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางไทรงาม หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ 110 - 007 สายบ้านซับเจริญ - วังอีแหลม หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง