วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 110-012 สาย แยก 205 ห้วยฝรั่ง ? ดงลาน เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นทางวัดซับหมี - หมู่บ้านโคกไค หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อยางนอก-ยางใน ซ่อมบำรุงยานพาหนะของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บต-8538 ชภ. และ รถกระเช้า ทะเบียน 82-0174 ชภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง