วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (ไร่นายทองแดง) หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านเขากี่ หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านเขากี่ หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ สามแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด -2 - 1.50 x 1.50 x 7.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 7 บ้านวังมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวร (ไร่นางสุนีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เดินท่อน้ำประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งภายในห้องพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 8538 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางขี้นทางขึ้นบ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง