วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ. 110-14 สายบ้านโคกไค-โบสถ์คริสเตียน-หนองผักบุ้ง บ้านโคกไค หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรเส้นศาลากลางบ้าน-เข้าทุ่งกังหัน ยกร่องคันดิน หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายวิเชียร-หน้าบ้านนายบุญเลี่ยม หมู่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แปลงเกษตร เส้นทางบ้านนางบัวผัน มารศรี หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย. ถ 110 - 20 สี่แยกกังหันบ้านซับสมบูรณ์ - เข้าอ่างเก็บน้ำวังครก บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางเต้า หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเทพภูทอง - ทุ่งกังหัน บ้านเทพภูทอง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายโปร่ง-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองไร่ยายตา-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองไร่ยายดา-ไร่นายโปร่ง หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง