วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโคกไค หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกิจการประปา หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 110-36 สายสามแยก นม 4033 ? อ่างเก็บน้ำ - เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ (Solar cell) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวะตะแบกบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อพันธ์ต้นกล้าไม้ ต้นสักทอง โครงการ วะตะแบก บ้านสวย เมืองสวย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ คุ้มนอก บ้านซับไทร หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง