โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 กองการศึกษา

   
  (ว่าง)  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
    
  นางสาวกีรติ สุวรรณโน
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นางจริญาวดี ขู่คำราม นางสาวสกาวเดือน อุ่นอุพันธ์
ครู คศ.1 ครู คศ.1
นางสาวนิภาภัคนันท์ คำนาค นางสาวญาณิศา ยำเกรง นางสาววารินทร์ สูดขุนทด
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
นางเบญจพร สูดขุนทด นางสาวสุดใจ มาลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นาวสาวกรณิกา เจ๊กสูงเนิน นางสาวรวิพร ป่าสลุง นางสาวประดิภา โนนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 126640 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน