โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 กองคลัง

   
  (ว่าง)  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวจินดาวรรณ ไตรธรรม นางสาวยุพิน ขนชัยภูมิ นางสาวบุษยมาส พูนกลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนุสรา ชบาศรี นางสาวกมลชนก ชำนาญกิจ นางสาวสุวรรณี เพิ่มขุนทด
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 126643 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน